Internet Marketing

Internet Marketing

Internet Marketing

Με έδρα τη Θεσσαλονίκη αναπτύσσουμε αποτελεσματικές στρατηγικές internet marketing με σχεδιασμό νέων στόχων και εφαρμογή νέων στρατηγικών επικοινωνίας

Το internet marketing ορίζεται στην παγκόσμια βιβλιογραφία ως η διαδικασία εφαρμογής του internet και των σχετικών ψηφιακών τεχνολογιών για να επιτευχθούν οι στόχοι του (Chaffey, 2000).

Στην εποχή μας το internet και τα υπόλοιπα ψηφιακά μέσα έχουν μεταμορφώσει το marketing. Στους καταναλωτές δίνονται πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες επιλογής προϊόντων, υπηρεσιών και τιμών από διαφορετικούς προμηθευτές αυξάνοντας την προθυμία τους να επιλέξουν και να αγοράσουν προϊόντα και υπηρεσίες.

Στις επιχειρήσεις δίνεται η ευκαιρία να επεκταθούν σε νέες αγορές, να προσφέρουν νέες υπηρεσίες, να εφαρμόσουν νέες τεχνικές online επικοινωνίας και να ανταγωνιστούν σε μία πιο ισότιμη βάση με μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Για τα στελέχη των επιχειρήσεων παρέχεται η ευκαιρία να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και να χρησιμοποιήσουν το internet για να αποδείξουν την ανταγωνιστικότητα της εταιρίας.

«Το βασικό ερώτημα δεν είναι το εάν οι επιχειρήσεις θα αναπτύξουν την τεχνολογία του internet, αλλά το πώς θα την αναπτύξουν»

Porter, M. (2001)

Με έδρα τη Θεσσαλονίκη εξειδικευόμαστε στην κατασκευή ιστοσελίδων και στην κατασκευή e shop, σε Drupal CMS, καθώς και στην ανάπτυξη στρατηγικών internet marketing.

Internet Marketing

Μάθετε τα πάντα
για τους επισκέπτες σας

Cross Selling
Inform Customers

Με έδρα τη Θεσσαλονίκη εξειδικευόμαστε στην κατασκευή ιστοσελίδων, στην κατασκευή e-shop και υλοποιούμε ολοκληρωμένες ενέργειες internet marketing και μοναδικές προτάσεις branding.

Επικοινωνία

Istology | Web & Marketing Solutions

Βηλαρά 7, Θεσσαλονίκη, 54627

+30 2310 59 50 40

info@istology.gr

istology.gr